O spoločnosti

 

BYP s.r.o. Hviezdoslavova 141 Liptovský Hrádok je spoločnosť Mesta Liptovský Hrádok. Je to nástupnícka spoločnosť bývalej Domovej správy a Bytového podniku. Svoju činnosť zahájila 01.01.2006. Jej hlavnou činnosťou  je výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody fyzickým a právnickým osobám na území mesta, správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a vo vlastníctve iných osôb.

 

Predmety činnosti:

 • výroba a rozvod tepla
 • správa bytového a nebytového fondu
 • drobné údržbárske práce v rozsahu voľných živností
 • výmena a montáž vodomerov a meračov tepla
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti údržby, opráv a prevádzkovania energetických zariadení na výrobu, rozvod a dodávku tepla
 • prenájom nehnuteľností a hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
 • vedenie účtovníctva a administratívne práce
 • skladovanie a uskladňovanie
 • obstarávateľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového fondu
 • reklamná, propagačná a inzertná činnosť
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
 • sprostredkovanie údržby bytového fondu
 • upratovacie a čistiace práce
 • organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí