Oznam-opatrenie a obmedzenie komunikácie so správcom

Vážení vlastníci bytov,   nájomcovia bytov , dodávatelia stavebných prác a ostatní klienti

v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vedenie spoločnosti upravuje nasledovne od 6.5.2020 prijaté  preventívne  opatrenia

 

B Y P,  s. r. o.,   Hviezdoslavova 141, 033 01 Liptovský Hrádok

O Z N A M – O P A T R E N I E

 

Vážení vlastníci bytov,   nájomcovia bytov , dodávatelia stavebných prác a ostatní klienti

v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vedenie spoločnosti upravuje nasledovne prijaté  preventívne  opatrenia


 • Stránkové dni sú obnovené od 6.5.2020 v obmedzenom režime nasledovne: Pondelok, 7:30-11:00 a 12:00- 14:30,Utorok a Štvrtok 8:00-11:00 a 12:00 až 14:30 ; Streda 8:00-11:00 a 12:00 až 16:00 ; Piatok nestránkový deň
  • Stránky odd. nájomného podmienky použitia ochranného rúška, alebo inej formy prekrytia tváre, a použitia dezinfekcie rúk
   • Do odvolania neprijímame platby v hotovosti
   • Zároveň Vás naďalej žiadame, ak je to možné, prednostne uhrádzať platby za byt prevodom/vkladom na účet bytového domu (údaje Vám poskytnú na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ,  alebo telefonicky na  t.č. 044/5209119,0445209120)
   • Pri vybavovaní ostatných stránok (prepis, vyhlásenie atď.) Vás žiadame vopred  elektronicky dohodnúť postup (predídete tým čakaniu v exteriéri)
   • v prípade nepriaznivých poveternostých podmienok môžu byť opatrenia upravené
  • Nahlasovanie hávarií,porúch a požiadaviek opráv bude vybavované vo vestibule spoločnosti za podmienky použitia ochranného rúška, alebo inej formy prekrytia tváre, a použitia dezinfekcie rúk
   • ak je to možné naďalej žiadame prednostne nahlasovať havárie poruchy a potrebu opráv elektronicky na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. alebo, telefonicky – počas pracovnej doby na t.č.  0445209124 a 0445222244 a mimo pracovnej doby, v sobotu a nedeľu na t.č. 0908942340
  • Ostatné stránky a požiadavky budú vybavované vo vestibule spoločnosti za podmienky použitia ochranného rúška, alebo inej formy prekrytia tváre, a použitia dezinfekcie rúk
   • ak je to možné naďalej žiadame požiadavky riešiť a vopred konzultovať elektronicky na príslušných oddeleniach (predídete tým čakaniu v exteriéri)
 • Vo vestibule nebude možné vybavovať súčasne viac ako 1 stránku/požiadavku, ostatné požiadavky budú vybavované postupne pričom bude potrebné počkať v exteriéri na vybavenie predchádzajúcej stránky
 • Stránky bez ochranného rúška/alebo inej formy ochrany tváre nebudú vybavené
 • Konateľ spoločnosti a sekretariát  : 0445222244 Ing. Barák, sl. Kohútová
 • Výkon správy: 0445209117 – p. Strnisková
 • Predpis nájomného: 0445209119-  Ing.Chomová, p. Kelčíková
 • technici : 0445209124 –  Bc. Madliak, p.Kmeť

Kontakty na ostatné oddelenia spoločnosti : viď na: http://www.byplh.sk/kontakty

Toto opatrenie nadobúda  účinnosť  6. mája  2020.