Informácie, cenníky

 

Povinne zverejňované informácie v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov okrem iného o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok povinnou osobou, ktorá používa verejné prostriedky na svoju činnosť:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky

Verejné obstarávanie

Reporty a cenníky

Na stiahnutie